Chăn Fruits Basket

Chăn này là hoàn hảo cho tất cả các mùa! Fruits Basket Blanket là dịch vụ mà bạn có thể in hình ảnh nhân vật truyện tranh hoặc nhân vật anime yêu thích của mình lên chăn. Trang trí Fruits Basket từ Fruits Basket giúp bạn dễ dàng thêm sự bổ sung hoàn hảo cho bất kỳ phòng nào trong nhà, văn phòng, ký túc xá hoặc phòng tại khách sạn của bạn!